Wij ondersteunen personen in moeilijke situaties.

Lees hier meer over het 4M RESCUEd TEAM en help ons helpen!

We helpen mensen die zich in een moeilijke situatie bevinden, die (praktische) hulp nodig hebben. We doen dit vanuit een christelijke inspiratie, met respect voor ieder individu, ongeacht zijn of haar afkomst, culturele- of religieuze achtergrond. In het helpen vinden we samenwerken heel belangrijk. Hierdoor worden fijne- en zinvolle relaties gebouwd. Waar de nood zich voordoet is voor ons minder belangrijk. Wat we voor iemand kunnen doen, is wat telt. 

Om de werking mogelijk te maken vormen vier mensen de staf van RESCUEd Team, dit zijn Jakob van der Heide, Joachim Houwen, Wouter Vandebuerie en Nick Savoye.

Wens je mee te werken of heb je vragen? Stuur gerust een mail naar rescued@4mbe.com of vul het formuliertje onderaan deze pagina in.

Moldavië 2023

Rescued Team Moldova vrijdag 1 – 7 april

Het eerste team heeft heel wat werk verzet. Door de plaatselijke mensen was het gemeenschapshuis zoveel als mogelijk leeg gemaakt. Het team heeft reeds vorm gegeven aan de toekomstige indeling van het gemeenschapshuis. Muren werden gezet, de voorbereiding gedaan om leidingen te kunnen leggen. Er moest ook veel geruimd worden. In de loop van de week begon het kouder te worden en kwam de eerste sneeuw. In deze omstandigheden is het moeilijker werken, maar zoals ze hier zeggen, moeilijk gaat ook.

Dank zij de giften die we mochten ontvangen werd al heel wat materiaal gekocht. We hebben uw hulp echter blijvend nodig!

Rescued Team Moldova vrijdag 28 april – zaterdag 6  mei

Het tweede team heeft kunnen verder werken op de fundamenten die gelegd zijn door Team 1. In tegenstelling tot het eerste team, konden we genieten van prachtig lenteweer. Er werd in het hele gebouw gevloerd, electriciteit gelegd, waterput gedolven en aangesloten, een grote luifel gemaakt om bij regenweer de toegang tot het gebouw te beschermen en uiteindelijk werd ook de sceptische put en de afvoer daar naartoe afgewerkt. Heel wat werk!

Er blijft natuurlijk nog een en ander te doen. We bespreken later met de kerngroep hoe we dit verder kunnen aanpakken.

Rest een woord van dank, aan allen die door hun inzet, financiële ondersteuning en hun medewerking dit project mogelijk gemaakt hebben!

BBQ 26 augustus 2023

Een jaar terug zijn we gestart met de eerste gedachtewisselingen, het denken rond het project Moldavië. Geld hadden we niet, maar ideeën des te meer. We zochten Gods’ leiding en geleidelijk kreeg het project vorm. Vele mensen, gemeentes, TearFund en de Provincie West-Vlaanderen zorgden ervoor dat ook financieel alles in orde kwam. Naast alle kosten kon er uiteindelijk nog een extra gift bezorgd worden aan de gemeente in Hrubna.

Om het project Moldavië goed af te sluiten, kwamen we met een grote groep vrijwilligers samen in Lissewege. De ontmoeting met elkaar, het uitwisselen van de ervaringen, de BBQ, kortom een fijne avond. Zoals in 4M nog gebeurt, mochten de vrijwilligers die mee geweest zijn naar Moldavië hun badge ontvangen.

Hierbij wensen in het bijzonder nog te bedanken:

                                   

Ondersteunen kan ook via Trooper.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 2022-09

Vorig jaar waren we actief in de regio Luik, waar we mensen geholpen hebben die getroffen waren door de overstromingen van juli 2021. In samenwerking met een plaatselijke partner hebben we ook drie gezinnen ‘geadopteerd’. Naast praktisch helpen, hebben we hen ook financieel kunnen ondersteunen.

Nick, staflid RESCUEd Team

In 2018 zijn we met een groep vrijwilligers naar Roemenië getrokken, waar we een plaatselijk kindertehuis geholpen met de realisatie van een speelplein. Ook in 2023 hopen we opnieuw naar het buitenland te trekken. In de loop van de maand september wordt er beslist waar we naar toe gaan en verneem je hier meer over deze actie.

Jakob, staflid RESCUEd Team

We kunnen dit alles enkel doen dankzij een grote groep vrijwilligers. Mannen en vrouwen, die bereid zijn de handen uit de mouwen te steken, tijd vrij te maken. Ons werk is ook enkel mogelijk door de giften die we ontvangen.

Joachim, staflid RESCUEd Team

Onze naam RESCUEd zegt het een beetje. We helpen, maar de ‘d’ in RESCUEd geeft ook aan dat ieder van ons ‘gered’ is door een persoonlijke relatie met Jezus. We kennen hem, en vanuit die relatie willen Hem uitdragen en anderen helpen, zoals Hij opgedragen heeft.

Wouter, staflid RESCUEd Team

Help ons helpen

Je kan ons werk financieel ondersteunen.

Je kan dit door een gift over te maken op rekeningnummer
BE52 0019 3178 5009 op naam van vzw De 4e Musketier België met vermelding van “RESCUEd”.

Acties zoals deze brengen ook heel wat neven- en algemene kosten met zich mee. We spreken daar
open over, 8,88% van de giften gaat naar de algemene werking van RESCUEd TEAM.

Wil je meewerken op onze acties? Heb je vragen? Vul dit formulier in:

7 + 12 =