Wij ondersteunen personen in moeilijke situaties.

Lees hier meer over het 4M RESCUEd TEAM en help ons helpen!

We helpen mensen die zich in een moeilijke situatie bevinden, die (praktische) hulp nodig hebben. We doen dit vanuit een christelijke inspiratie, met respect voor ieder individu, ongeacht zijn of haar afkomst, culturele- of religieuze achtergrond. In het helpen vinden we samenwerken heel belangrijk. Hierdoor worden fijne- en zinvolle relaties gebouwd. Waar de nood zich voordoet is voor ons minder belangrijk. Wat we voor iemand kunnen doen, is wat telt. 

Om de werking mogelijk te maken vormen vier mensen de staf van RESCUEd Team, dit zijn Jakob van der Heide, Joachim Houwen, Wouter Vandebuerie en Nick Savoye.

Wens je mee te werken of heb je vragen? Stuur gerust een mail naar rescued@4mbe.com of vul het formuliertje onderaan deze pagina in.

Moldavië 2023

De protestantse kerk ‘Ungheni Vineyard Church’ vraagt onze hulp bij het inrichten van een gemeenschapshuis in het klein gehucht van Hrubna op zo’n 30 km van Ungheni.

Wat gaan we doen?
– Lokalen inrichten voor activiteiten met de kinderen;
– Inrichten van sanitaire voorzieningen, waar ook de plaatselijke bewoners gebruik van kunnen
maken (douches, wasmachines);
– Inrichten van een gemeenschapskeuken;
– Plaatsen van ramen;
– Aanbrengen van omheining rond het domein, indien nog niet uitgevoerd;
– Aanleggen van een waterput om het gebouw te voorzien van stromend water;
– Sociale activiteiten met kinderen.

Wanneer gaan we dit doen?
Ploeg 1 van 01.04 tot 08.04.2023 (Paasvakantie België)
Ploeg 2 van 29.04 tot 07.05.2023 (Lentevakantie Nederland)

Intussen zijn de ploegen gevormd. In elke ploeg zijn er 17 deelnemers. Het technisch team is nu in overleg met de verantwoordelijken in Ungheni om het werkschema voor beide teams op te stellen.

Op zondag 12 maart hebben we een meeting met de deelnemers van Ploeg 1 om de laatste afspraken te maken voor de afreis.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 2022-09

Vorig jaar waren we actief in de regio Luik, waar we mensen geholpen hebben die getroffen waren door de overstromingen van juli 2021. In samenwerking met een plaatselijke partner hebben we ook drie gezinnen ‘geadopteerd’. Naast praktisch helpen, hebben we hen ook financieel kunnen ondersteunen.

Nick, staflid RESCUEd Team

In 2018 zijn we met een groep vrijwilligers naar Roemenië getrokken, waar we een plaatselijk kindertehuis geholpen met de realisatie van een speelplein. Ook in 2023 hopen we opnieuw naar het buitenland te trekken. In de loop van de maand september wordt er beslist waar we naar toe gaan en verneem je hier meer over deze actie.

Jakob, staflid RESCUEd Team

We kunnen dit alles enkel doen dankzij een grote groep vrijwilligers. Mannen en vrouwen, die bereid zijn de handen uit de mouwen te steken, tijd vrij te maken. Ons werk is ook enkel mogelijk door de giften die we ontvangen.

Joachim, staflid RESCUEd Team

Onze naam RESCUEd zegt het een beetje. We helpen, maar de ‘d’ in RESCUEd geeft ook aan dat ieder van ons ‘gered’ is door een persoonlijke relatie met Jezus. We kennen hem, en vanuit die relatie willen Hem uitdragen en anderen helpen, zoals Hij opgedragen heeft.

Wouter, staflid RESCUEd Team

Help ons helpen

Je kan ons werk financieel ondersteunen.

Je kan dit door een gift over te maken op rekeningnummer
BE52 0019 3178 5009 op naam van vzw De 4e Musketier België met vermelding van “RESCUEd”.

Wil je de gift voor het project in Moldavië fiscaal inbrengen, dan kun je jouw gift storten op rekening
BE41 4359 1900 0110 van TearFund met vermelding Projectcode 70002 – Moldavië.

Acties zoals deze brengen ook heel wat neven- en algemene kosten met zich mee. We spreken daar
open over, 8,88% van de giften gaat naar de algemene werking van RESCUEd TEAM.

Wil je meewerken op onze acties? Heb je vragen? Vul dit formulier in:

3 + 2 =